heo nái

  1. Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ

    Chăn nuôi lợn nái sinh sản ở nông hộ

    nhằm trợ giúp những ae bước đầu khởi nghiệp nuôi lợn,,có được thông tin kiến thức và có được sự tự tin nên tôi viết bài này bằng sự hiểu biết,và chút kinh nghiệm của bản thận ,hầu giúp bạn chọn .nuôi bằng con giống ở khu vực nông hộ với quy mô nhỏ.cũng như không có được nhiều vốn để tiếp cận với...
  2. Bảng tính Excel tính ngày sinh dự kiến cho Heo

    Bảng tính Excel tính ngày sinh dự kiến cho Heo

    Tính ngày sinh cho heo nái đôi khi cũng tốn thời gian và có thể nhầm lẫn. Tính tôi thì lại hay lãng đãng :). Vừa làm được vài bảng tính Excel để tính cho nhanh và chính xác. Xin chia sẻ với bà con đồng cái nghiệp chăn heo như tôi. 1. HeoNai.xls Công thức là : Lấy ngày gieo tinh cộng 3 tháng, 3...


Back
Top