khám gà

  1. Các bước mổ khám gà để có đc các triệu chứng chính xác về bệnh

    Các bước mổ khám gà để có đc các triệu chứng chính xác về bệnh

    Do mình thấy còn nhiều bạn chưa biết hết trình tự mổ khám gà nên khi đặc câu hỏi trên 4rum không đưa ra đc các triệu chứng điển hình đủ để ACE chuẩn đoán bệnh, dẩn đến khi thảo luận chuẩn đoán đc bệnh thì gà die gần hết, gây thiệt thòi cho các bạn về mặt kinh tế,và không biết có ACE nào cho là...


Back
Top