kháng thể

  1. Cơ chế về kháng nguyên - kháng thể & cách chủng ngừa

    Cơ chế về kháng nguyên - kháng thể & cách chủng ngừa

    Phần 1 Cơ chế Kháng nguyên-Kháng thể. Thưa các bạn đồng nghiệp cùng ACE trên diễn đàn Agriviet.com. Theo sự yêu cầu của một số bạn, tôi xin viết bài : " Cơ chế Kháng nguyên-Kháng thể & Cách chủng ngừaVaccine đạt hiệu quả". * Trước tiên ta cần nắm rõ về 1 số cơ chế chung để dễ hiểu hơn: (tôi...


Back
Top