lợn không lớn

  1. Phẫu thuật heo dính ruột - YouTube

    Phẫu thuật heo dính ruột - YouTube

    Khi ruột heo dính nhau. Heo tầm 40kg sẽ không lớn được có thể dẫn đến tử vong


Back
Top