ngành lâm nghiệp

  1. Động lực nào cho tái cơ cấu ngành lâm nghiệp?

    Động lực nào cho tái cơ cấu ngành lâm nghiệp?

    Trong khi hơn 30 năm trước, nhờ trao lại “ruộng” cho hộ gia đình mà đất nước ta đã tạo ra một cuộc cách mạng thần kỳ về nông nghiệp. Cũng trong hơn 30 năm ấy, điều tương tự lại không diễn ra đối với “rừng và đồi núi” trong Ngành Lâm nghiệp khi đất và rừng vẫn trong tay Nhà nước là chủ yếu. Bài...


Back
Top