người tài

  1. khucthuydu

    Nước ta thật lắm người tài!

    Tôi có thể tự tin khẳng định với các bạn rằng, ‘nước ta thật lắm người tài’. Bạn đừng ngạc nhiên khi ở đất nước này ‘ra ngõ là gặp anh hùng’. Và ngay cả tôi, nói một cách khiêm tốn, tôi cũng là một người tài. Không phải ai cũng có đủ trình độ để nhận định một cách khoa học về sự uốn lượn của...


Back
Top