nuôi rùa

  1. Nuôi rùa nước ngọt

    Nuôi rùa nước ngọt

    Hiện nay đã có 1 vài nơi nuôi rùa với tầm cở rông lớn. Thường thường nghe nói đến nuôi rùa thương phẩm, thì nghĩ ngay đến con ba ba tức rùa mai mềm. Ít ai nghĩ đến nuôi rùa mai cứng, vì các loài rùa mai cứng thường nuôi làm cảnh, hoặc làm thuốc. Nhưng gần đây rùa mai cứng cũng được nuôi khá...
Back
Top