phôi

  1. Chuyển đổi giới tính gia cầm từ phôi.

    Chuyển đổi giới tính gia cầm từ phôi.

    Trứng gia cầm là 1 phôi được hình thành ngay trong cơ thể mẹ có n nhiễm sắc thể, khi 2 nhiễm sắc thể của bố và mẹ tập hợp lại, một hợp tử lưỡng bội 2n ra đời (trứng đã thụ tinh). Vậy ta đã khẳng định được giới tính chưa? Và ta cũng biết Tinh trùng có 2 nhiễm sắc thể quy định giới tính đó là X...
Back
Top