rắn ráo trâu

  1. Quan điểm cá nhân về Con rắn ráo trâu hiện nay

    Quan điểm cá nhân về Con rắn ráo trâu hiện nay

    Nói về con rắn ráo trâu, đến thời buổi này đã có nhiều người biết đến. Nhưng nó bị chùng bước, khi giá cả thị trường tuột giảm quá mạnh. Những người nuôi rắn ráo trâu đã nghĩ dần, trong đó có tôi. -Theo tôi thực tế là con rắn nó trở lại thời buổi ban sơ của nó. Vì trong lúc tôi bắt đầu...
Back
Top