thán thư

  1. thối trái ớt

    thối trái ớt

    gần đây ớt của mình bị thối trái còn non, làm rụng trái 80-90%, không thu hoạch được, bẻ ra bên trong trái thối có vòi. tìm trên mạng, mình đã phun actara, ridomin mà không có hiệu quả. nhờ diẽn đàn giúp mình với.
Back
Top