tpp

  1. Kỳ 2: Thực Trạng Nông Nghiệp Việt Nam Trước Thềm Hội Nhập TPP

    Kỳ 2: Thực Trạng Nông Nghiệp Việt Nam Trước Thềm Hội Nhập TPP

    Nông nghiệp Việt Nam qua bao thế hệ vẫn giữ được nét riêng, nét đặc trưng truyền thống của một quốc gia thuần nông. Điển tích lịch sử hiện hữu rõ giá trị cốt lõi làm nên một phong cách mà khi nhắc tới khiến người ta chỉ có thể nghĩ ngay tới Việt Nam. Thật sự như vậy, có ai bảo rằng không biết...
  2. Kỳ 1: Cơ Hội Và Thách thức Đối Với Nông Nghiệp Việt Nam Khi Tham Gia TPP

    Kỳ 1: Cơ Hội Và Thách thức Đối Với Nông Nghiệp Việt Nam Khi Tham Gia TPP

    Kể từ năm 2009, Việt Nam đã tham gia TPP với tư cách là thành viên liên kết. Tháng 11 năm 2010, sau khi tham gia 3 phiên đàm phán TPP với tư cách này, Việt Nam đã chính thức tham gia đàm phán TPP. Cho tới tháng 10 năm 2015, các thỏa thuận sau cùng đạt được. Ngày 05/10/2015, Hiệp định Đối tác...
Back
Top