trồng cỏ

  1. B

    Chia sẽ cách trồng cỏ bằng gốc của cây cỏ

    Hiện giờ là mùa mưa nên nhà mình nhân thêm cỏ để cho bò. Nếu trồng bằng hom thì phải mất 3 đến 4 tháng (Nếu đất xấu thì sẽ nhiều tháng hơn). Mình đã đã thí nghiệm dùng thử một gốc cỏ đã cắt rồi, bứng gốc lên và đem đi nơi khác trồng thì Mình thấy cỏ mọc nhanh hơn, giống như khi Mình cắt cỏ rồi...
  2. Nguyễn Ngọc Chí

    Kỉ thuật trồng cỏ nuôi bò.

    Nói đến trồng cỏ để nuôi bò là một việc làm tưởng như đơn giản, nhưng để đạt hiệu quả cao tạo ra 1 vùng nguyên liệu chuyên canh để nuôi bò thương phẩm và bò sữa là 1 việc làm không mấy dễ, khi ta không nắm bắt được kỉ thuật. Tôi xin chia sẻ tài liệu chung trên hội nhóm về kỉ thuật...
Top