trồng măng

  1. MS12 _ Kỹ thuật trồng tre lấy măng

    MS12 _ Kỹ thuật trồng tre lấy măng

    VIDEO ONLINE được cung cấp bởi: Phòng Thông tin - Tuyên truyền Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia Bạn đọc có nhu cầu xem tại nhà vui lòng liên hệ với TTKN hoặc Agriviet.Com MS12a- Kỹ thuật trồng tre lấy măng - Tre lục trúc http://DATA.AGRIVIET.COM/videoplay/TRONGTROT/kY THUAT...
  2. kỹ thật trồng măng tre

    kỹ thật trồng măng tre

    Trong những năm qua, diện tích cây tiêu bị chết nhanh, chết chậm rất nhiều ở địa bàn thị xã Bình Long tỉnh Bình Phước nói riêng và một số tỉnh khác nói chung, mặt khác diện tích đất trống không còn nhiều do hầu hết các hộ dân đã trồng cao su và các cây công nghiệp khác. Để tận dụng những diện...


Back
Top