trùn quế

  1. EbooksHunter

    Con trùn quế, trùn đất; ấu trùng ruồi lính đen; ấu trùng ruồi nhà, ruồi xanh; rác thải...

    Lâu nay lên diễn đàn, thấy khá nhiều chủ đề về trùn và dòi, nay xin lập chủ đề mới cho các tiền bối bằng hữu gần xa thảo luận tẹt ga. Xin đi vào chủ đề luôn: nhà có đặt một vài thùng xốp để chứa rác và nuôi ít trùn, nhưng qua thời gian một vài tháng, trong thùng xuất hiện luôn cả ấu trùng ruồi...
Top