vịt trời

  1. Nuôi  vịt trời

    Nuôi vịt trời

    Vịt trời có nhiều giống, và cũng được nhiều nơi nuôi. Có nơi nuôi giống này, có nơi nuôi giống khác. Đầu ra thì tùy nơi...... ... Ở đây tôi muốn nói vịt trời hình trên. Hai hình này là 1 giống Vịt trời này trước đây đã được nhiều người. Nuôi sinh trưởng thì dể như vịt nhà . Còn sinh sản thì...


Back
Top