xen canh

  1. XEN CANH CÂY TRỒNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

    XEN CANH CÂY TRỒNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

    Một trong những dấu hiệu nhận biết vườn rau sản xuất theo NNHC là xen canh cây trồng để đa dạng sinh học. Xin giới thiệu bài xen canh cây trồng để những bạn yêu NNHC áp dụng nhé, chúc thành công Ruộng rau nhà bác A nhóm xóm Mỏ 1. KHÁI NIỆM Xen canh cây trồng là trồng nhiều loại cây trồng khác...
Back
Top