11 triệu người hưởng lương nhà nước là ý gì ?

#1
Đất nước ta hơn 80 triệu dân mà có đến 11 triệu người hưởng lương nhà nước

Việt Nam là một nước nhỏ nhưng có thủ đô to
Trong thủ đô to lại có những con phố nhỏ.
Bên con phố nhỏ lại có biệt thự to.
Sống trong biệt thự to là những cô bồ nhỏ.
Những cô bồ nhỏ là của các quan to.
Các quan to thường mang những chiếc cặp nhỏ.
Trong những chiếc cặp nhỏ là các dự án to.
Dự án to nhưng hiệu quả kinh tế lại nhỏ.
Hiệu quả kinh tế nhỏ nhưng thất thoát lại to.
Thất thoát to nhưng tội lại nhỏ.

Trích từ facebook .
 

dudo92

Nông nghiệp bền vững và định hướng thị trường
Nông dân @
#4
để t chốt nhé, chính quyền in ra tiền và thu tiền, dân cày bừa k lại đâu. Nên ae có làm cũng khắc cốt ghi tâm đừng vì tiền mà đánh mất bản thân.
 
#5
Con người vừa là một thực thể sinh học vừa là một thực thể xã hội. Luôn đóng vai trò chủ thể trong mọi hoạt động...

Bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội...

Tổng hòa không phải là một tổng số giản đơn các quan hệ xã hội, mà chúng có sự tương tác lẫn nhau, cùng tác động tổng hợp vào con người, để hình thành nên bản chất của con người - đây chính là hoàn cảnh sống của con người...
... Như vậy, bản chất của con người hình thành trước hết từ hoản cảnh sống của họ, muốn có con người, trước tiên phải tạo ra hoàn cảnh có tính người.

- Trong tổng hòa ấy, có cả quan hệ xã hội như đạo đức, thẩm mĩ, lối sống và quan hệ tự nhiên như ăn, ở, mặc, đi lại,... trong đó xã hội là mặt chủ đạo. Như vậy, ở đây có cả con người sinh học và con người xã hội, không mặt nào bị coi nhẹ.

- Bản chất con người không cố định, bất biến mà vận động, phát triển cùng xã hội và phụ thuộc vào bản chất của hình thái kinh tế, xã hội. Nó không phải là sản phẩm của hoàn cảnh mà còn là chủ thể của hoàn cảnh.
[DOUBLEPOST=1465809511][/DOUBLEPOST]
Con người vừa là một thực thể sinh học vừa là một thực thể xã hội. Luôn đóng vai trò chủ thể trong mọi hoạt động...

Bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội...

Tổng hòa không phải là một tổng số giản đơn các quan hệ xã hội, mà chúng có sự tương tác lẫn nhau, cùng tác động tổng hợp vào con người, để hình thành nên bản chất của con người - đây chính là hoàn cảnh sống của con người...
Vẫn chưa hiểu về bản chất 11 triệu người hưởng lương nhà nước là thế nào .
Có ai giải thích đơn giản hơn không ạ .