13.646 mét vuông Đất vườn Gần KCN Nhơn Trạch Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ Đồng Nai.

thaoam

Đèn Dừa Thảo Am https://thaoam.com
#1
13.646 mét vuông Đất vườn Gần KCN Nhơn Trạch Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ Đồng Nai.
Diện tích 13.646 mét vuông.Hiện trạng có hai ao cá 2000 mét vuông,200 mét vuông (để ươm cá).200cây dừa,300 cây xoài,30 cây bưởi ghép,mít,bơ....Dãy 8 chuồng heo,nhà kho,điện hợp đồng với EVN.Hệ thống tưới phủ khắp vườn,pháp lý: sổ đỏ cây trồng lâu năm.Liên hệ: 01628709574 để xem nhà.

 

Tuanquach

Lữ khách
#2
13.646 mét vuông Đất vườn Gần KCN Nhơn Trạch Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ Đồng Nai.
Diện tích 13.646 mét vuông.Hiện trạng có hai ao cá 2000 mét vuông,200 mét vuông (để ươm cá).200cây dừa,300 cây xoài,30 cây bưởi ghép,mít,bơ....Dãy 8 chuồng heo,nhà kho,điện hợp đồng với EVN.Hệ thống tưới phủ khắp vườn,pháp lý: sổ đỏ cây trồng lâu năm.Liên hệ: 01628709574 để xem nhà.

13.646 mét vuông Đất vườn Gần KCN Nhơn Trạch Đồng Nai Huyện Cẩm Mỹ Đồng Nai.
Diện tích 13.646 mét vuông.Hiện trạng có hai ao cá 2000 mét vuông,200 mét vuông (để ươm cá).200cây dừa,300 cây xoài,30 cây bưởi ghép,mít,bơ....Dãy 8 chuồng heo,nhà kho,điện hợp đồng với EVN.Hệ thống tưới phủ khắp vườn,pháp lý: sổ đỏ cây trồng lâu năm.Liên hệ: 01628709574 để xem nhà.

Cho biết giá bán đi bạn