A_ SA ĐÉC BÁN CHIM TRĨ ĐỎ KHOANG CỔ TRỐNG

#1
HIỆN TẠI MÌNH CÓ MỘT SỐ CHIM TRĨ KHOANG CỔ TRỐNG 6 THÁNG TUỔI. AE NÀO CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ: 0903 111 252, GẶP CHIẾN.

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: NGUYÊN BÁCH CHIẾN
- Địa chỉ: SA ĐÉC ĐỒNG THÁP
- Điện thoại: 0903111252 - Fax:
- email: NGUYEN_BACHCHIEN!@YAHOO.COM
 

Top