ACE, ai biết về rắn mối xin cho hỏi với!

  • Thread starter ngocquan101114
  • Ngày gửi
Em thấy trên các diễn đàn quảng cáo rất nhiều về rắn mối, nào là nuôi giống, thịt cung cấp cho các nhà hàng,... Nhưng em không biết có phải là sự thật không? Hay là ai đó muốn kiếm lời từ việc bán giống thôi? Nếu ai biết nói dùm vì dạo này người mua giống rất nhiều mà ko pải ai cũng hiểu rỏ thị trường... Giúp e cũng là giúp rất nhiều người đó. Cảm ơn nhiều!
 Quảng cáoTop