Ai biết cây này tên gì xin chỉ giúp!

caymangcut

nông dân miệt vườn
#12
Đâu gì đâu bác, nhầm là bình thường mà. Cây ngâu em cũng nhờ anh Ngọc mới tìm ra được tên của nó thôi bác nên cũng chưa thấy trái nó lần nào.