ai biết chỉ với

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ca nhân
- Địa chỉ: hcm
- Tel, Fax: ::: FaX 01218895639
- email: toanolympus@yahoo.com.vn
================================

ch&agrave;o c&aacute;c b&aacute;c,c&oacute; b&aacute;c n&aacute;o biết con <u><strong>T&Ocirc;M RỪNG</strong></u> kh&ocirc;ng chỉ m&igrave;nh với. m&igrave;nnnhh định muồn nu&ocirc;i nhưng kh&ocirc;ng biết kỷ thuật, m&igrave;nh ăn rồi,ăn th&igrave; rất ngon, m&igrave;nh muồn nh&acirc;n rộng để nu&ocirc;i thử nghiệm,b&aacute;c n&agrave;o c&oacute; th&ocirc;ng tin j về con n&agrave;y jup1 m&igrave;nh với nha. thanks<br />
 
Back
Top