Ai có nhu cầu cần mua heo rừng giống liên hệ

  • Thread starter Anh TÆ°
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

Anh TÆ°

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Anh Tư
- Địa chỉ: 498/8/14 Lê Quang Định, P11. Bình Thạnh
- Tel, Fax: 0909.551.288
- email: hoagiaphat@hotmail.com
================================

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; nh&acirc;n giống v&agrave; lai giống heo rừng gốc Th&aacute;i Lan từ năm 2005. Hiện nay ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận cung cấp heo rừng giống c&aacute;c loại. Hướng dẫn kỹ thuật nu&ocirc;i tham quan trang trại.</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif">LH: 0909.551.288 Anh Tư</span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman', serif" /><span class="Apple-style-span" style="font-family: sans-serif, serif; font-size: 19px">Trụ sở: 490 L&ecirc; Quang Định - P.11 - Q.B&igrave;nh Thạnh</span></p><p class="MsoNoSpacing" style="margin-top: 0in; margin-right: 0in; margin-left: 0in; margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif; color: black"></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify"><br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top