ai thích GÀ TRE mời vào nha!

TUHOAN

Lữ khách
#1
VÀO ĐỀ MAU LẸ ĐỠ MẤT THỜI GIAN:
01 - EM THỨ NHẤT 500k (không bao gồm mái)

02- em thứ hai 1,5t


BÁC NÀO THẤY HỢP NHÃN ALÔ MÌNH NHA! (NO SMS)
TƯ HOAN 0932617615
Đ/C 10/8 ấp trung chánh 2, xã trung chánh, HM, TP.HCM
 

Top