ai thích gà tre thì vào đây xem

tranminhtoan

Thành viên mới
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Minh Toàn
- Địa chỉ: Thành PHố Hồ Chí Minh
- Tel, Fax: ::: FaX 0977932942
- email: langtu_datinh77992000@yahoo.com.vn
================================

<p>g&agrave; điều đ&acirc;y: 1tr3</p><p>
g17.jpg
</p><p>g&agrave; chuối đ&acirc;y 1tr2</p><p>
g142.jpg
</p><p>g&agrave; chuối con g&agrave; tr&ecirc;n 800 ng&agrave;n</p><p>
g142.jpg
</p><p>g&agrave; m&aacute;i th&aacute;i sắp đẽ 1tr</p><p>
g82.jpg
</p><p>g&agrave; b&ocirc;ng 2 m&ugrave;a 1tr2</p><p>
g121.jpg
</p><p>g&agrave; điều 2 m&ugrave;a gi&aacute; 1tr2</p><p>
g122.jpg
</p><p>Những con g&agrave; tr&ecirc;n kh&ocirc;ng phải của m&igrave;nh m&agrave; của người quen&nbsp;nhờ b&aacute;n gi&ugrave;m ai co nhu cầu li&ecirc;n lạc m&igrave;nh sdt 0977932942 gặp To&agrave;n&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 


tranminhtoan

Thành viên mới
bạn muốn mua bao nhiêu con gà con,liên lạc mình,mình hiện đang có khoảng 20 con,bán luôn gà mẹ,nhưng giá hơi cao,gà mình bán giùm,rất vui được hơp tác.Chúc bạn thành công,liêm lạc mình sdt 0977932942 Toàn
:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
 


Top