An Nhơn Tây, Củ Chi, Hcm-tuyển lao động làm tại trang trại bồ câu

shima

Nhanong.Com
#1
*Tôi có trại bồ câu đang thiếu người chăm sóc nên cần tuyển 2 lao động,gắn bó lâu dài, làm việc ở trang trại , có chỗ ở, ưu tiên người miền Trung
( Đặc biệt Quảng Ngãi - vì có người trên trại cùng quê : vui ^^ )

Siêng năng, chịu được khó khăn, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tự giác, trung thực, cẩn thận.

*Nơi làm việc: trang trại tại xã An Nhon Tay Củ Chi

*Lương:
Lương cứng: 24 triệu/năm
Thưởng: 2->6tr/năm tuỳ theo tình hình kinh doanh của trại hàng năm

Huu: 0977 802802 email: huupt@yahoo.com

P/s : đôi khi tôi bận họp nên nếu không gọi được xin để lại tin nhắn tôi sẽ liên lạc sau
 

shima

Nhanong.Com
#2
Em khoáng nguyên trại có 1000 cặp bồ câu cũng được, kẹt nhân công quá, công ty làm không hết việc suốt ngày giải quyết, tuyển dụng người làm trại không nổi

ví dụ hợp đồng mỗi tháng em nhận N Đồng. Các bác tự chủ thu chi trên đó, em hổ trợ mấy mối thu mua
 

shima

Nhanong.Com
#3
Em khoáng nguyên trại có 1000 cặp bồ câu cũng được, kẹt nhân công quá, công ty làm không hết việc suốt ngày giải quyết, tuyển dụng người làm trại không nổi

ví dụ hợp đồng mỗi tháng em nhận N Đồng. Các bác tự chủ thu chi trên đó, em hổ trợ mấy mối thu mua
 

shima

Nhanong.Com
#4
Em khoáng nguyên trại có 1000 cặp bồ câu cũng được, kẹt nhân công quá, công ty làm không hết việc suốt ngày giải quyết, tuyển dụng người làm trại không nổi

ví dụ hợp đồng mỗi tháng em nhận N Đồng. Các bác tự chủ thu chi trên đó, em hổ trợ mấy mối thu mua
 

shima

Nhanong.Com
#5
Hoặc tôi khoáng nhận lãi 60% mỗi tháng, toàn bộ chi phi người nhận khoán chịu, tôi nhận phần chia lãi mỗi tháng.
khoáng theo từng 3 năm
=======================================
Em khoáng nguyên trại có 1000 cặp bồ câu cũng được, kẹt nhân công quá, công ty làm không hết việc suốt ngày giải quyết, tuyển dụng người làm trại không nổi

ví dụ hợp đồng mỗi tháng em nhận N Đồng. Các bác tự chủ thu chi trên đó, em hổ trợ mấy mối thu mua
====================================
*Tôi có trại bồ câu đang thiếu người chăm sóc nên cần tuyển 2 lao động,
gắn bó lâu dài, làm việc ở trang trại , có chỗ ở, ưu tiên người miền Trung
( Đặc biệt Quảng Ngãi - vì có người trên trại cùng quê : vui ^^ )

Siêng năng, chịu được khó khăn, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tự giác, trung thực, cẩn thận.

*Nơi làm việc: trang trại tại xã An Nhon Tay Củ Chi

*Lương:
Lương cứng: 24 triệu/năm
Thưởng: 2->6tr/năm tuỳ theo tình hình kinh doanh của trại hàng năm

Huu: 0977 802802 email: huupt@yahoo.com

P/s : đôi khi tôi bận họp nên nếu không gọi được xin để lại tin nhắn tôi sẽ liên lạc sau
 

shima

Nhanong.Com
#7
Hoặc tôi khoáng nhận lãi 60% mỗi tháng, toàn bộ chi phi người nhận khoán chịu, tôi nhận phần chia lãi mỗi tháng.
khoáng theo từng 3 năm
=======================================
Em khoáng nguyên trại có 1000 cặp bồ câu cũng được, kẹt nhân công quá, công ty làm không hết việc suốt ngày giải quyết, tuyển dụng người làm trại không nổi

ví dụ hợp đồng mỗi tháng em nhận N Đồng. Các bác tự chủ thu chi trên đó, em hổ trợ mấy mối thu mua
====================================
*Tôi có trại bồ câu đang thiếu người chăm sóc nên cần tuyển 2 lao động,
gắn bó lâu dài, làm việc ở trang trại , có chỗ ở, ưu tiên người miền Trung
( Đặc biệt Quảng Ngãi - vì có người trên trại cùng quê : vui ^^ )

Siêng năng, chịu được khó khăn, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tự giác, trung thực, cẩn thận.

*Nơi làm việc: trang trại tại xã An Nhon Tay Củ Chi

*Lương:
Lương cứng: 24 triệu/năm
Thưởng: 2->6tr/năm tuỳ theo tình hình kinh doanh của trại hàng năm

Huu: 0977 802802 email: huupt@yahoo.com

P/s : đôi khi tôi bận họp nên nếu không gọi được xin để lại tin nhắn tôi sẽ liên lạc sau
 

shima

Nhanong.Com
#8
*Tôi có trại bồ câu đang thiếu người chăm sóc nên cần tuyển 2 lao động,gắn bó lâu dài, làm việc ở trang trại , có chỗ ở, ưu tiên người miền Trung
( Đặc biệt Quảng Ngãi - vì có người trên trại cùng quê : vui ^^ )

Siêng năng, chịu được khó khăn, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tự giác, trung thực, cẩn thận.

*Nơi làm việc: trang trại tại xã An Nhon Tay Củ Chi

*Lương:
Lương cứng: 24 triệu/năm
Thưởng: 2->6tr/năm tuỳ theo tình hình kinh doanh của trại hàng năm

Huu: 0977 802802 email: huupt@yahoo.com

P/s : đôi khi tôi bận họp nên nếu không gọi được xin để lại tin nhắn tôi sẽ liên lạc sa


Link : http://agriviet.com/home/threads/15...-dong-lam-tai-trang-trai-bo-cau#ixzz2kUgHBDnh