Ảnh đẹp MAI VÀNG (đẹp về gốc lẫn hoa)

dominhthao1989

Mua bán hoa lan NGỌC ĐIỂM tại LanNGOCDIEM.com
#1
Những cây được vào chậu:

01


02


03


04


05


06


Còn nhiều nữa nhưng không upload lên hết nổi...,,,!

Những cây xuống đất:

07


08


09Và mười mấy cở này và lớn hơn (Gốc và tàn lớn nên không vô chậu).... Do chưa chụp nên chưa upload hình lên được!
10
 

Top