Anh em đóng góp ý kiến thực tế nghề nuôi ếch

  • Thread starter nuoiech
  • Ngày gửi
N

nuoiech

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nuoiech
- Địa chỉ: 154/1 thanh bình-thanh an
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

<p>Trước hết t&ocirc;i xin lổi c&aacute;c b&aacute;c b&aacute;n ếch giống, sau&nbsp;đ&oacute; t&ocirc;i muốn hỏi tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n đ&atilde; c&oacute; ai từng nu&ocirc;i ếch c&oacute; lời chưa xin đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến kinh nghiệm thực tế cho b&agrave; con đi sau,b&aacute;o đ&agrave;i c&oacute; giới thiệu tới nu&ocirc;i ếch 1 vốn 3 lời thực tế k&ocirc; sao khi t&ocirc;i nu&ocirc;i thử 2 lần thấy k&ocirc; như lời quảng c&aacute;o của c&aacute;c chủ trại, lần thứ 1 t&ocirc;i mua 10.000 con ếch con cũng to hơn ng&oacute;n c&aacute;i với gi&aacute; 700vnd/con tốn hết 7 triệu về nu&ocirc;i 2,5th&aacute;ng cho ăn hết 80 bao c&aacute;m loại 270.000 bao hết 21.600.000 cộng th&ecirc;m thuốc men hết gần 1.300.000 thương l&aacute;i v&agrave;o c&acirc;n thịt chịu gi&aacute; 23.000vnd/kg loại 1 hạng 3,4,5,6 con/kg loại 2 hạng 7,8gi&aacute; đẹp hơn 19.000vnd/kg bạn b&egrave; v&agrave; chủ trại khen t&ocirc;i nu&ocirc;i c&oacute; tay đật lắm lời to c&acirc;n hết chắc khoảng 1,8tấn t&ocirc;i cũng mừng nhưng khi c&acirc;n l&ecirc;n được 1,36tấn trong đ&oacute; c&oacute; gần hơn 100kg ếch loại 2 t&ocirc;i k&ecirc;u trời khi t&iacute;nh tiền xong 1257kg ếch 1, 103kg ếch 2 tổng cộng 30.868.000-chi ph&iacute; 29.900.000 c&ograve;n lời 968.000vnd chưa kể điện đ&egrave;n nước c&ocirc;ng sức 2 cha con t&ocirc;i nu&ocirc;i 2,5th&aacute;ng t&iacute;nh kỉ l&agrave; lổ c&aacute;c bạn nhỉ chia ra luơng c&ograve;n thua bộ đ&ocirc;i đi nghĩa vụ nhưng t&ocirc;i chưa nản v&igrave; nghe những người từng nu&ocirc;i n&oacute;i l&agrave; 10.000con ếch nu&ocirc;i 1,3 tấn l&agrave; đật rồi nhưng tại gi&aacute; m&ugrave;a thuận ai cũng nu&ocirc;i n&ecirc;n n&oacute; rẻ m&agrave; kh&oacute; b&aacute;n nữa n&ecirc;n t&ocirc;i củng cố tinh thần nu&ocirc;i th&ecirc;m đợt tr&aacute;i vụ xem sao đợt n&agrave;y nghe chủ trại bảo đảm gi&aacute; kh&ocirc;ng dưới 30.000kg cũng m&ecirc; qu&aacute; bắt 15.000 con giống hết 15 triệu |(gi&aacute; con giống m&ugrave;a nghich mắc hơn)nhưng đợt n&agrave;y c&aacute;m l&ecirc;n gi&aacute; 285000vnd/bao nu&ocirc;i 3 th&aacute;ng gần 110 bao cụ thể 108 bao=30.780.000 chủ trại khuy&ecirc;n m&ugrave;a nghich n&oacute; dễ bị bệnh n&ecirc;n đề ph&ograve;ng tiền thuốc hết 2.100.000 thấy cũng c&oacute; hao nhiều hơn m&ugrave;a thuận ếch lớn chậm hơn khi xuất chuồng l&aacute;i chịu gi&aacute; 31000vnd/kg c&acirc;n l&ecirc;n dc 1310 ếch 1 v&agrave; 137 ếch loại 2 tổng cộng dc 44.460.000- chi ph&iacute; 30.780.000+15.000.000giống+2.100.000thuốc= -3.420.000 h&iacute;c lổ gần 3,5triệu t&ocirc;i c&ograve;n đở mấy người ở x&oacute;m c&oacute; người lổ mưới mấy triệu c&oacute; người lổ mất tiền giống mất gần nữa tiền c&aacute;m vậy thử hỏi thực tế của n&oacute; l&agrave; ở đ&acirc;u hay tại kỹ thuật nu&ocirc;i m&igrave;nh qu&aacute; k&eacute;m, tr&ecirc;n thực tế con g&igrave; nu&ocirc;i m&agrave; kh&ocirc;ng hao hụt đ&acirc;u như s&aacute;ch b&aacute;o n&oacute;i nu&ocirc;i ếch tỉ lệ hao hụt khoảng 3---&gt;7% l&agrave; nhiều&nbsp;, t&ocirc;i đi nhiều chổ nu&ocirc;i thịt ai cũng n&oacute;i tỉ lệ hao hụt khoảng 20--&gt;50% v&agrave; c&ograve;n hơn nữa nếu kh&ocirc;ng cẩn thận nay xin b&agrave; con đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến kinh nghiệm nu&ocirc;i ếch của m&igrave;nh để b&agrave; con chăn nu&ocirc;i đi sau c&oacute; hướng t&iacute;nh to&aacute;n đ&uacute;ng đắng hơn chứ ri&ecirc;ng t&ocirc;i th&ocirc;i t&ocirc;i giả từ con ếch t&ocirc;i đi l&agrave;m c&ocirc;ng nh&acirc;n cho chắc ăn hơn chuaaaaa waaaaaaa.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 

nuoide

thanquangninh.vn
Nông dân @
#3
Sao giá của Ếch bèo nhèo thế nhỉ. chưa được 30.000 thì chán chết ....
 

Xuan Vu

_
Nông dân @
#4
ếch Nuôi Vào Mùa Mưa Giá Không Quá 30.000$ /kg đâu Bạn ơi . Nói Thì Ai Cũng Nói được Còn Làm Giàu Thì Chưa Chắc Ai Truyền Cho Nhau đâu. Con Gì Cũng Thế, Thấp Bại Rồi Mới Thành Công. Nhưng đến Lúc Nuôi Thành Công Rồi Thì Giá Thành Lại Rẻ Bèo, Còn Nuôi Chưa Thành Công Thì Giá Còn Cao . Con Gì Khó Nuôi Và ít Người Nuôi Thành Công , Nếu Mình Nuôi Thành Công Thì Có Lời Cao, Còn Dể Thì Ai Cũng Làm được. NẾU LÀM HIÀU DỂ THÌ KHÔNG CÓ NGƯỜI NGHÈO
 
N

nuoiech

Guest
#5
mà con ếch này bệnh thôi quá trời thuốc trị không ăn thua gi cả hỏi chủ trại giống nói không biết bị gì nữa bó tay