Anhung-Greenfood cần tuyển nhân viên

  • Thread starter anhunghanoi_greenfood
  • Ngày gửi
A

anhunghanoi_greenfood

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: anhunghanoi_greenfood
- Địa chỉ: Cái Tất - An Đông - An Dương - Hải Phòng
- Tel, Fax: ::: FaX 0313.569979
- email: Anhung_greenfood@yahoo.com.vn
================================

Anhung-Greenfood chuyên sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm sạch: Gà siêu sạch Goodfood, thực phẩm đông lạnh xuất nhập khẩu đạt tiêu chuẩn sạch quốc tế…
Công ty cần tuyển 30 vị trí nhân viên kinh doanh làm việc tại kho lạnh An Việt, khu CN Quang Minh.
Hồ sơ dự tuyển xin gửi qua đường Email:
Anhung_greenfood@yahoo.com.vn.
 
C

Công ty CP TM & XNK An Hưng

Guest
#2
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP TM & XNK An Hưng
- Địa chỉ: Đường Máng, Cái Tắt, An Đông, An Dương, Hải Phòng
- Tel, Fax: ::: FaX 0313.569979
- email: Anhunghanoi_greenfood@yahoo.com.vn
================================

Anhung-Greenfood chuyên sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm sạch: Gà siêu sạch Goodfood, thực phẩm đông lạnh xuất nhập khẩu mang thương hiệu Green Food đạt tiêu chuẩn sạch quốc tế…Với dây truyền sản xuất hiện đại, cùng với sự giám sát nguồn nhập đầu vào cho sản xuất từ con giống, thức ăn, nguồn nước, kiểm soát dịch bệnh theo đây truyền khép kín để đưa ra được một sản phẩm siêu sạch.

Công ty cần tuyển 30 vị trí nhân viên kinh doanh làm việc tại kho lạnh An Việt, khu CN Quang Minh.

Hồ sơ dự tuyển xin gửi qua đường Email:

Anhung_greenfood@yahoo.com.vn.
 
C

Công ty cổ phần TM & XNK An Hưng

Guest
#3
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty cổ phần TM & XNK An Hưng
- Địa chỉ: Đường Máng, Cái Tắt, An Đông, An Dương- Hải Phòng
- Tel, Fax: ::: FaX 0313569979
- email: anhunghanoi_greenfood@yahoo.com.vn
================================

Anhung-Greenfood chuyên sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm sạch: Gà sạch Goodfood, Đùi gà sạch 1/4, thực phẩm đông lạnh xuất nhập khẩu mang thương hiệu Green Food đạt tiêu chuẩn quốc tế là các sản phẩm thực phẩm siêu sạch.…Với dây truyền sản xuất hiện đại, cùng với sự giám sát nguồn nhập đầu vào cho sản xuất từ con giống, thức ăn, nguồn nước, kiểm soát dịch bệnh theo đây truyền khép kín để đưa ra được một sản phẩm siêu sạch.
Công có nhu cầu tuyển 30 nhân viên làm việc tại kho lanh An Việt khu Công Nghiệp Quang Minh.
Liên hệ: Công ty CP TM & XNK An Hưng
Điện thoại: 04.66732293.
Email: Anhunghanoi_greenfood@yahoo.com.vn
 
C

Công ty CP TM & XNK An Hưng

Guest
#4
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP TM & XNK An Hưng
- Địa chỉ: Đường Máng - Cái Tắt - An Đông - An Dương - Hải Phòng
- Tel, Fax: ::: FaX 0313.569979
- email: Anhung_greenfood@yahoo.com.vn
================================

Anhung-Greenfood chuyên sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm sạch: Gà sạch Goodfood, Đùi gà sạch 1/4, thực phẩm đông lạnh xuất nhập khẩu mang thương hiệu Green Food đạt tiêu chuẩn quốc tế là các sản phẩm thực phẩm siêu sạch.…Với dây truyền sản xuất hiện đại, cùng với sự giám sát nguồn nhập đầu vào cho sản xuất từ con giống, thức ăn, nguồn nước, kiểm soát dịch bệnh theo đây truyền khép kín để đưa ra được một sản phẩm siêu sạch.
Công có nhu cầu tuyển 30 nhân viên làm việc tại kho lanh An Việt khu Công Nghiệp Quang Minh.
Liên hệ: Công ty CP TM & XNK An Hưng
Điện thoại: 04.66732293.
Email: Anhunghanoi_greenfood@yahoo.com.vn
 
C

Công ty CP TM & XNK An Hưng

Guest
#5
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty CP TM & XNK An Hưng
- Địa chỉ: Đường Máng-Cái Tắt-An Đông-An Dương-Hải Phòng
- Tel, Fax: ::: FaX 0313.569979
- email: Anhung_greenfood@yahoo.com.vn
================================

<font face="Times New Roman"><strong>Anhung-Greenfood chuy&ecirc;n sản xuất,&nbsp;kinh doanh&nbsp;xuất nhập khẩu&nbsp;c&aacute;c sản phẩm thực phẩm sạch: G&agrave; sạch Goodfood, Đ&ugrave;i g&agrave; sạch 1/4, thực phẩm đ&ocirc;ng lạnh&nbsp;xuất nhập khẩu&nbsp;mang thương hiệu Green Food đạt ti&ecirc;u chuẩn quốc tế l&agrave; c&aacute;c sản phẩm thực phẩm si&ecirc;u sạch.&hellip;Với d&acirc;y truyền sản xuất hiện đại, c&ugrave;ng với sự gi&aacute;m s&aacute;t nguồn nhập&nbsp;đầu v&agrave;o cho sản xuất từ con giống, thức ăn, nguồn nước, kiểm so&aacute;t dịch bệnh theo đ&acirc;y truyền kh&eacute;p k&iacute;n để đưa ra được một sản phẩm si&ecirc;u sạch.</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>C&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu tuyển 30 nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m việc tại kho lanh An Việt khu C&ocirc;ng Nghiệp Quang Minh.</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>Li&ecirc;n hệ:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; C&ocirc;ng ty CP TM &amp; XNK An Hưng</strong><strong><br /></strong></font><font face="Times New Roman"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại: 04.66732293.</strong><strong><br /></strong></font><strong><font face="Times New Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Email: </font><a href="mailto:Anhunghanoi_greenfood@yahoo.com.vn" target="_blank"><font face="Times New Roman">Anhunghanoi_greenfood@yahoo.com.vn</font></a></strong><strong><br /></strong>
 
nuoide

nuoide

thanquangninh.vn
Nông dân @
#6
Tốt nhất quý doanh nghiệp bỏ chút thời gian lập một nick trên diễn đàn

Sau đó hàng ngày vào topic này để up bài quảng cáo . Tuyệt dối ô mở quá nhiều topic vì như thế là phạm quy định.Mong quý doanh nghiệp làm đúng quy định để quảng cáo đạt hiệu quả hơn.
 

Quảng cáo

Top