bả đậu phộng (khô lạc)

  • Thread starter nguyenthinu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyenthinu

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyenthinu
- Địa chỉ: tayninh
- Tel, Fax: :0663880825:: FaX
- email: nguyenduylam_l@yahoo.com.vn
================================

cơ sở sản xuất tư nh&acirc;n: nguyễn thị nữ . chuy&ecirc;n cung cấp b&atilde; đậu <br />phộng (kh&ocirc; lạc) đả qua xử l&yacute;. độ ẩm thấp. độ đạm cao. chất xơ ổn<br />định.bảo quản 90 ng&agrave;y c&oacute; m&ugrave;i thơm tự nhi&ecirc;n rất th&iacute;ch hợp cho <br />ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i thủy sản như. c&aacute; ba sa. c&aacute;c loại c&aacute; nu&ocirc;i b&egrave; <br />ao hồ. v&agrave; ng&agrave;nh chế biến thức ăn gia s&uacute;c ngo&agrave;i ra&nbsp; t&ocirc;i <br />c&ograve;n cung cấp những m&oacute;n phụ kh&aacute;c như (c&aacute;m. tấm. bắp c&aacute;c<br />&nbsp;loại gạo. v&agrave; l&uacute;a. qu&iacute; c&ocirc;ng ty danh nghiệp v&agrave; b&agrave; con chăn nu&ocirc;i<br />c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ. fax 0663880825.Dđ 0902626550 nữ.<br />0908671781. mail <a href="mailto:nguy&ecirc;nduylam_l@yahoo.com.vn">nguy&ecirc;nduylam_l@yahoo.com.vn</a> rất h&acirc;n hạnh <br />phục vụ (chất lượng uy t&iacute;nh. l&agrave; ưu ti&ecirc;n của t&ocirc;i!<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top