Bắc Giang Có Chồn Nhung đen bán giá rẻ............

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Chinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Văn Chinh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Chinh
- Địa chỉ: Xương Lâm - Lạng Giang - Bắc Giang
- Tel, Fax: 01685819611::: FaX
- email:
================================

<p>T&ocirc;i hiện đang c&oacute; giống Chồn Nhung đen b&aacute;n gi&aacute; rẻ. Ai c&oacute; nhu cầu h&atilde;y gọi cho t&ocirc;i đt: 01685819611.</p><p>Chồn nhung đen l&agrave; con vật nu&ocirc;i mới c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế rất cao, ch&uacute;ng ăn chủ yếu l&agrave; rau, cỏ, rơm , vỏ quả dưa............... c&aacute;m con c&ograve;, c&aacute;m ng&ocirc;, c&aacute;m gạo nhưng chủ yếu l&agrave; ăn rau, cỏ c&aacute;c loại.........nu&ocirc;i lại dễ b&aacute;n.</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Quảng cáo

Top