Bác nào biết về loại chim này cho em biết chim gì với, chế độ chăm sóc như thế nào?

chimonen

Lữ khách
#1
Bác nào biết về loại chim này cho em biết chim gì với, chế độ chăm sóc như thế nào?
 

Top