Bám nhím giống

  • Thread starter anhtuan281281
  • Ngày gửi
A

anhtuan281281

Guest
#1
<p>Hiện tại m&igrave;nh đang c&oacute; 2 cặp nh&iacute;m bố mẹ đang sinh sản, 1 cặp 6 - 7 th&aacute;ng tuổi v&agrave; 2 cặp 3-4 th&aacute;ng tuổi, hiện tại đang muốn b&aacute;n. Ai c&oacute; nhu cầu th&igrave; li&ecirc;n hệ nh&eacute;. Nh&iacute;m nh&agrave; nu&ocirc;i đảm bảo sức khỏe v&agrave; vệ sinh, kh&ocirc;ng cận huyết. </p><p>M&igrave;nh đang ở VĂn Giang - Hưng y&ecirc;n. Gi&aacute; cả thỏa thuận theo gi&aacute; thị trường. A. Tuấn: 0983356572 <br /></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Hoàng Anh Tuấn
- Địa chỉ: Văn giang - Hưng yên
- Điện thoại: 0983356572 - Fax:
- email: anhtuan281281@yahoo.com
 

Đối tácTop