BÁN 1 CÂY GỪA và 1 CON CÁ LÓC.

  • Thread starter tungbonsai
  • Ngày gửi
T

tungbonsai

Lữ khách
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: tungbonsai
- Địa chỉ: Vũng Liêm , Vĩnh Long
- Tel, Fax: 0939092424
- email: tungbonsai@yahoo.com.vn
================================

<p><font size="3">B&aacute;n 1 c&acirc;y gừa : ho&agrave;nh 3m, cao 1,8m, gi&aacute; 60 triệu.</font></p><p><font size="3">Li&ecirc;n hệ Phước đt : 0908383161.</font></p><p><img style="width: 459px; height: 323px" height="323" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2224.jpg" width="459" border="0" /></p><p><img style="width: 452px; height: 303px" height="303" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2230.jpg" width="452" border="0" /></p><p>&nbsp;</p><p><font size="3">B&aacute;n 1 con c&aacute; l&oacute;c: v&ograve;ng cổ 45cm, d&agrave;i 82cm, c&acirc;n nặng 7kg. C&aacute; được nu&ocirc;i l&acirc;u năm trong hồ xi măng 0,7-1m. Gi&aacute; b&aacute;n 6 triệu. Li&ecirc;n hệ: Phước, đt 0908383161.</font></p><p><img style="width: 350px; height: 440px" height="440" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2237.jpg" width="350" border="0" /></p><p><img style="width: 456px; height: 272px" height="272" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2245.jpg" width="456" border="0" /></p><p><img style="width: 456px; height: 294px" height="294" src="http://i989.photobucket.com/albums/af14/tungbonsai/IMG_2241.jpg" width="456" border="0" /></p><p><font size="3" /></p>
 
D

detunhanong

Thành viên mới
bác cho hỏi thiệt cá bác nuôi từ nhỏ hay đi câu về thả vào hồ nuôi vậy,
ở quê e ( bảo lộc) người ta cũng đi câu có con 4, 5 kg ở sông suối nhưng giá bác cho là cao đố
mong bác xem xét lại
thân
 

Quảng cáoTop