Bán 1 trang trại nuôi tôm

  • Thread starter Nguyá»…n Văn Huỳnh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Văn Huỳnh

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Huỳnh
- Địa chỉ: số 10 đường 16 tháng 4 -Tp.Phan Rang-Ninh thuận
- Tel, Fax: 01664009035 hoặc 0937317877
- email: Huynhnguyen02@gmail.com
================================

Diện t&iacute;ch trang trại nu&ocirc;i t&ocirc;m 9ha (36 ao nu&ocirc;i) tại khu Đổng c&aacute;t Nam Cương (v&ugrave;ng ven biển c&aacute;ch th&agrave;nh phố Phan Rang khoảng 10 km), với đầy đủ c&aacute;c trang thiết bị phục vụ trong vận h&agrave;nh sản xuất, c&oacute; hệ thống cấp v&agrave; ti&ecirc;u tho&aacute;t nước hiện đại. C&oacute; đầy đủ sổ đỏ v&agrave; c&aacute;c giấy tờ hợp ph&aacute;p. Hiện nay tuổi đ&atilde; cao n&ecirc;n t&ocirc;i muốn b&aacute;n lại khu trang trai n&agrave;y. C&aacute;c nh&agrave; doanh nghiệp hoặc qu&yacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ số qua địa chỉ hoặc số điện thoại của t&ocirc;i. Gi&aacute; cả sẽ qua trao đổi thỏa thuận.<br />
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top