Bán 10 con gà mái rừng lai F1,F2

  • Thread starter LongAnQueToi
  • Ngày gửi
LongAnQueToi

LongAnQueToi

Nhà nông nghiệp dư
#1
Cần bán 10 con gà mái rừng lai che F1,F2 đang chịu trống kêu ổ.ĐC : Đức Hòa - Long An.
Ship Toàn quốc
SĐT: 0126 777 49 47.


Giá: 250k/ 1con
nếu mua hết 10 con thì 2000k


Vài hình ảnh:


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952m2rknjvjmt592871.jpeg&hash=c81850cb383bcac284cdc8b4a5e84613

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952owe1owqwy2746766.jpeg&hash=6c2cba087b37460aa42b83061528395c

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952ztawnzhizt763831.jpeg&hash=cdb46dc9148890a6d2e080f9c063d502

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952nde4ogriyj601679.jpeg&hash=0ec21d3bfda4ec93ee17767a502a0046

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952zda4owrlzm744687.jpeg&hash=c8bb8d0afe9d94fea2f59fba8ca8765f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952mdy0zjdmmj701821.jpeg&hash=8f9d2ec33affc935e04d326a38967a61

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952zjlkymnkym618934.jpeg&hash=a92f1346bf9dd5146649313d6007783f

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952zdfknzizmz732235.jpeg&hash=dd4f53fd603c618e1ee5bbfe8d83541e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952yjiwm2y0nj694442.jpeg&hash=ead6fddaeadab3617231246deac36f0a

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952ndmxzdezyz752149.jpeg&hash=900618a1f1ca3784b275ec8ddcd2ec7e

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952zjfiotg3mg1251325.jpeg&hash=b544455430c64e0ad558f078c8399df8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952zjlkzmjimg1267605.jpeg&hash=449efde92ebeecb5722b00cf53c16e49

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952nwm0n2eymg922739.jpeg&hash=c21e1b9c6060231d1aafa817607caca8

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fupnhanh.sieuthinhanh.com%2Ftmpimages%2Fimages%2FsieuthiNHANH2011122635952zdrkmtczym912110.jpeg&hash=5c9bfc62a96d54325d27251e8c259749
 

Đối tác


Top