Bán 1200 m2 đất và nhà ở có tường rào bao quanh tiện làm trang trại

  • Thread starter Nguyá»…n Minh Hải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyễn Minh Hải

Guest
#1
<p><span style="font-size: 24pt">Cần tiền gấp, b&aacute;n căn nh&agrave; mới x&acirc;y v&agrave; đất tổng diện t&iacute;ch 1.200 m2 tại x&atilde; PH&Uacute; MỸ HƯNG huyện CỦ CHI TP.HCM, diện t&iacute;ch căn nh&agrave; 60 m2, khu trại chăn nu&ocirc;i g&agrave;, nh&agrave; kho khoảng 40 m2... tường r&agrave;o, lưới B40 v&agrave; cổng ki&ecirc;n cố bao quanh khu đất, đường trước nh&agrave; hiện đất đỏ nhưng sắp trải nhựa n&ecirc;n xe hơi ra v&agrave;o thoải m&aacute;i, c&aacute;ch đường TRUNG LẬP khoảng 50 m, vị tr&iacute; đất cao rất đẹp, giao th&ocirc;ng thuận tiện, xung quanh trồng cao su rất m&aacute;t mẽ, th&iacute;ch hợp l&agrave;m nh&agrave; ở, trang trại nghỉ dưởng, khu chăn nu&ocirc;i nhỏ lẻ...&nbsp; Sổ đỏ ho&agrave;n chỉnh.&nbsp; GI&Aacute; CỰC RẺ CHO NGƯỜI C&Oacute; THIỆN CH&Iacute; (520 triệu, c&oacute; thương lượng ch&uacute;t).&nbsp; LI&Ecirc;N HỆ : 0938.44.6768 (MIỄN TRUNG GIAN, MIỄN TIẾP B&Aacute;O). </span></p><p><span style="font-size: 24pt"><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192009_dscf0853__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192028_dscf0854__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192040_dscf0856__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192209_dscf0861__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192216_dscf0862__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192223_dscf0863__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192238_dscf0871__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192253_dscf0873__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192311_dscf0866__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192323_dscf0864__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192337_dscf0869__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192345_dscf0868__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192356_dscf0857__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192402_dscf0858__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><img width="700" border="0" src="http://rongbay2.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2011/10/02/736743/201110192410_dscf0859__fileminimizer_.jpg" /> <br /><br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br /><br /></span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Minh Hải
- Địa chỉ: 97 VĨNH HỘI F4 Q4 TPHCM
- Điện thoại: 0938446768 - Fax: 0938446768
- email: minhhaism@yahoo.com
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận