Bán 15 cây sanh cổ thụ, dáng tự nhiên, ôm đá.

  • Thread starter Đoàn Hải
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Ä

Đoàn Hải

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đoàn Hải
- Địa chỉ: Đồng Hới- Quảng Bình
- Tel, Fax: ::: FaX
- email:
================================

Hiện nay t&ocirc;i c&oacute; 1 l&ocirc; khoảng 15 c&acirc;y sanh cổ thụ, tất cả đều &ocirc;m đ&aacute;, d&aacute;ng tự nhi&ecirc;n, c&acirc;y lớn nhất khoảng 4-6 người &ocirc;m, gần đường Hồ Ch&iacute; Minh, thủ tục vận chuyển ra khỏi địa phương dễ d&agrave;ng, đường s&aacute; thuận lợi. Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ email <a href="mailto:doanhai178@yahoo.com">doanhai178@yahoo.com</a> để xem h&igrave;nh v&agrave; đặt gi&aacute;.
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop