bán 2 con sáo biết nói(hơn 5 năm,1 con khướu bạc má và két(vẹt)

tongaquangthai

Lữ khách
doanh nghiẹp/ca nhân:quang hai
dc:prthanh-bắc bình thuận.
dt:0914738291

không thơi gian chăm sóc cần bán 2 con chim sao nói to,rõ,siêng nói và 1 con khướu bạc má.
-ngoài ra cung cấp két và sáo vừa bắt từ rừng về số lượng lớn.
a chị có nhu cầu liên hệ 0914738291.
 


Bài viết tương tựTop