Bán 2 em chồn hương baby,lanh lẹ,khỏe mạnh,thân thiện với người,đang bú sữa

  • Thread starter Hamsterbingo
  • Ngày gửi
H

Hamsterbingo

Lữ khách
#1
<TABLE id=post78559473 class=tborder border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center><TBODY><TR vAlign=top><TD style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" id=td_post_78559473 class=alt1>Bán 2 em chồn hương baby,lanh lẹ,khỏe mạnh,thân thiện với người,đang bú sữa
<HR style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff; COLOR: #ffffff" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->HAMSTERBINGO
PET;S SHOP
NAY SHOP CÓ 2 EM CHỒN HƯƠNG BABY TUYỆT ĐẸP,ĐANG CÒN BÚ SỮA,LANH LẸ KHỎE MẠNH,DẠN NGƯỜI,KÊU ĐÚNG TÊN LÀ CHẠY LẠI LIỀN,THÔNG MINH VÀ THƠM LẮM.
CALL : 0907819619(DŨNG)
:0937518581(HUY)

CHỒN HƯƠNG BABY - 4.500.000 VNĐ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f5.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F05%2F28%2F19%2F12%2F1306584777798109346_574_0.jpg&hash=291893f43f143bcabc506fa702738870


CHỒN BABY - 4.500.000 VNĐ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f5.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F05%2F28%2F19%2F13%2F13065848151760280111_574_0.jpg&hash=d7f8c4bb8546cd6eaa4d3d8d5560de0c


CHỒN ĐỰC BABY - 4.500.000 VNĐ
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fd.f5.photo.zdn.vn%2Fupload%2Foriginal%2F2011%2F05%2F28%2F19%2F14%2F1306584862785466652_574_0.jpg&hash=19f4e33f005d64b30dceffd166926cff

<!-- / message -->


</TD></TR><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=alt2>

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.5giay.vn%2Figo%2Fimages%2Fstatusicon%2Fuser_online.gif&hash=c4488d1f16fed0e2d63f1ec7ab1387e7
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.5giay.vn%2Figo%2Fimages%2Fbuttons%2Freport.gif&hash=2c717853b149ffa7c4b69eaa18c6cdcd
<!-- ALLOWED USERGROUPS --><!-- END QUICK BAN BUTTON --><!-- ALLOWED USERGROUPS --><!-- END QUICK BAN BUTTON -->


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=alt1 align=right><!-- controls -->
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fwww.5giay.vn%2Figo%2Fimages%2Fmisc%2Fprogress.gif&hash=85aeb41d9cd07761716094bc231a7746
</TD></TR></TBODY></TABLE>
 

Đối tácTop