Bán 2 em chồn hương baby,lanh lẹ,khỏe mạnh,thân thiện với người,đang bú sữa

#1
<TABLE id=post78559473 class=tborder border=0 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center><TBODY><TR vAlign=top><TD style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" id=td_post_78559473 class=alt1>Bán 2 em chồn hương baby,lanh lẹ,khỏe mạnh,thân thiện với người,đang bú sữa
<HR style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff; COLOR: #ffffff" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->HAMSTERBINGO
PET;S SHOP
NAY SHOP CÓ 2 EM CHỒN HƯƠNG BABY TUYỆT ĐẸP,ĐANG CÒN BÚ SỮA,LANH LẸ KHỎE MẠNH,DẠN NGƯỜI,KÊU ĐÚNG TÊN LÀ CHẠY LẠI LIỀN,THÔNG MINH VÀ THƠM LẮM.
CALL : 0907819619(DŨNG)
:0937518581(HUY)

CHỒN HƯƠNG BABY - 4.500.000 VNĐ


CHỒN BABY - 4.500.000 VNĐ


CHỒN ĐỰC BABY - 4.500.000 VNĐ

<!-- / message -->


</TD></TR><TR><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=alt2>

<!-- ALLOWED USERGROUPS --><!-- END QUICK BAN BUTTON --><!-- ALLOWED USERGROUPS --><!-- END QUICK BAN BUTTON -->


</TD><TD style="BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 0px solid; BORDER-TOP: #ffffff 0px solid; BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid" class=alt1 align=right><!-- controls -->
</TD></TR></TBODY></TABLE>
 

Top