Ban 20 cay xanh tu 120 trieu >>> 1 ty 2

  • Thread starter TONGDUYDUC
  • Ngày gửi
T

TONGDUYDUC

Guest
#1
Moi cac ban yeu cay, kinh doanh cay anh Lien He - Khu pho 5 - TT yen Ninh, Yen Khanh - Ninh Binh,

thanks

Ngoc Thuy 0912237570

proxy.php?image=http%3A%2F%2Fagriviet.com%2Fhome%2F%5BIMG%5Dhttp%3A%2F%2Fimg845.imageshack.us%2Fimg845%2F4756%2F2011adsc00076.jpg&hash=b114a053d5c4c5e8c679372fd52f7cc6
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg585.imageshack.us%2Fimg585%2F2711%2F2011adsc00093.jpg&hash=a7454380c46c7d02f47cdcbc847bbc70
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg40.imageshack.us%2Fimg40%2F6016%2F2011adsc00046.jpg&hash=5c1d9d1f2fd9897885a3ba0a551b1cbb
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg861.imageshack.us%2Fimg861%2F4660%2F2011adsc00067.jpg&hash=de6caaea96f089c8ddbfe5d9a066b5e5
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg713.imageshack.us%2Fimg713%2F1418%2F2011adsc00070.jpg&hash=387a45e63f3a8a4676f7051027cd98da
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg13.imageshack.us%2Fimg13%2F4877%2F2011adsc00073.jpg&hash=89379e7f9e2f7e4da897d40bfd33d03e
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg843.imageshack.us%2Fimg843%2F8558%2F2011adsc00075.jpg&hash=4aa90a46ac2ec7033170f610342219c4
[/IMG]
 

khucthuydu

khucthuydu

ĐT/zalo/fb: 0948.101010
#2
Quảng cáo nhầm BOX... mua bán đúng nơi quy định nhé bạn !
 

Đối tác


Top