Bán Bán 4 Bồ Câu Gà Đỏ Trống

  • Thread starter TamCuChi
  • Ngày gửi
TamCuChi

TamCuChi

Lữ khách
#1
Dư 04 con bồ câu gà đỏ trống chim 9-10 lông giá 2 triệu chim rất sung anh em nào cần liên hệ trực tiếp nhé bán 1 lần 4 con không bán lẻ nha
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fno1.upanh.com%2Fb1.s28.d3%2F7d323690a3dc968ac1209a951cbe7caf_46699391.img4018.jpg&hash=6c5456938054d310c210642d25201c58
"]www.upanh.com/img_4033_upanh/v/8ry95k4b5pk.htm]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fno2.upanh.com%2Fb6.s28.d3%2Feead774430591f94b0b2129132f8254d_46699392.img4033.jpg&hash=f9cdd4bbf75e62026be211a19d1cc31d
[/url]
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fno5.upanh.com%2Fb2.s28.d2%2F427fc7baae3ff72a938611a2c10497a5_46699395.img4035.jpg&hash=8de3e05bf0664627aaf3ce64fbfc4e89
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fno7.upanh.com%2Fb5.s1.d4%2F3e94e6facfa78d71f2ec31e4f4191d68_46699397.img4040.jpg&hash=19df40890048243ff358692a2579b2fd

Tâm 0909942300
Địa Chỉ :321/30 ấp 7 Tân Thạnh Đông Củ CHi TPHCM
 

Đối tácTop