bán 400 gốc mai (giá mềm)

#1
do đám mai nằm giữa diện tích càn liên canh nên phải bứng sang khu khác.vì vậy tôi muốn bán hết số mai đang có 400 gốc(mai bứng gốc từ rừng về-nhiều gốc mai lớn).có khoản 160 gốc hơn 4 tuổi và còn lại hơn 2 tuổi.mùa tết hoa nở rực cả 1 khu vực.
-vậy những anh em nào có nhu cầu chơi mai tôi bán(không bán lẽ).alo 0914738291.
 

Top