BÁN 5 CẶP NHÍM TRƯỞNG THÀNH

  • Thread starter BÁN 5 CẶP NHÍM TRƯƠNG THÀNH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
B

BÁN 5 CẶP NHÍM TRƯƠNG THÀNH

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: BÁN 5 CẶP NHÍM TRƯƠNG THÀNH
- Địa chỉ: kon tum
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX
- email: quocdaivn68@gmai.com
================================

<p>GIA Đ&Igrave;NH T&Ocirc;I CẦN B&Aacute;N 5 CẶP NH&Iacute;M TRƯƠNG TH&Agrave;NH</p><p>GI&Aacute; 23 TRIỆU 500 NGH&Igrave;N/ CẶP (20 Kg/ CẶP)</p><p>C&Oacute; GIẤY TỜ </p><p>DĐ:<font size="5">0120 594 7202 (TỈNH:KON TUM)</font></p><p><font size="5">EMAIL: <a href="mailto:quocdaivn68@gmail.co">quocdaivn68@gmail.co</a>m</font></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop