Bán ba ba gai sinh sản hậu bị

#1
<p>Hiện nay một cơ sở của t&ocirc;i đang c&oacute; 20 cặp ba ba gai sinh sản hậu bị từ 2,5-3,5kg/con, được tuyển chọn từ 500 con ba ba giống, đảm bảo sạch bệnh v&agrave; được nu&ocirc;i t&aacute;ch biệt để l&agrave;m ba ba bố mẹ.</p><p>Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua về nu&ocirc;i xin li&ecirc;n hệ trước qua số ĐT: 0904833441</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Hiển
- Địa chỉ: Thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh
- Tel, Fax: 0904833441 ::: FaX
- email: vhien.ldtbxh@gmail.com
 

Top