Bán ba ba gai sinh sản hậu bị

  • Thread starter Hiển ba ba
  • Ngày gửi
H

Hiển ba ba

Lữ khách
#1
<p>Hiện nay một cơ sở của t&ocirc;i đang c&oacute; 20 cặp ba ba gai sinh sản hậu bị từ 2,5-3,5kg/con, được tuyển chọn từ 500 con ba ba giống, đảm bảo sạch bệnh v&agrave; được nu&ocirc;i t&aacute;ch biệt để l&agrave;m ba ba bố mẹ.</p><p>Bạn n&agrave;o c&oacute; nhu cầu mua về nu&ocirc;i xin li&ecirc;n hệ trước qua số ĐT: 0904833441</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Văn Hiển
- Địa chỉ: Thị trấn Lim - Tiên Du - Bắc Ninh
- Tel, Fax: 0904833441 ::: FaX
- email: vhien.ldtbxh@gmail.com
 

H

Hiển ba ba

Lữ khách
#3
bác bán bao nhiêu tièn một cân báo giá cho em
Lứa ba ba hậu bị mình đăng bài bạn xem, mình đã bán hết. Hiện nay mình có lứa khác bạn có nhu cầu thực sự hãy liên hệ trực tiếp với tôi
 

Đối tácTop