Bán bã đậu nhành , bắp vàng India giá CNF

  • Thread starter HUỲNH ĐÌNH HUY
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

HUỲNH ĐÌNH HUY

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: HUỲNH ĐÌNH HUY
- Địa chỉ: 37 Tăng Bạt Hổ , TPBiên Hòa ,Tỉnh Đồng Nai
- Tel, Fax: 09 02 713 585
- email: sales.pangasius@hotmail.com
================================

<p><font size="3">Hiện nay c&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đang nhập số lương 10.000 tấn b&atilde; đậu nh&agrave;nh v&agrave; bắp v&agrave;ng Ấn Độ đang c&oacute; nhu cầu cần b&aacute;n gấp </font></p><p><font size="3"><strong>Ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n bill of lading hay b&aacute;n gi&aacute; CNF v&agrave; b&aacute;n theo gi&aacute; VNĐ chở tới chổ theo nhu cầu kh&aacute;ch h&agrave;ng</strong> .</font></p><p><font size="3">&nbsp;Nếu qu&yacute; c&ocirc;ng ty c&oacute; nhu cầu th&igrave; li&ecirc;n hệ trực tiếp </font></p><p><font size="3">Huỳnh Đ&igrave;nh Huy </font></p><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt"><font size="3">Green Energy co,ltd <p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt"><font size="3">37 Tang Bat Ho st , Bien Hoa city ,Dong Nai -Vietnam<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt"><font size="3">Tell :+84 061 272728 Fax 061 2374848<p>&nbsp;</p></font></span><font size="3"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt">Mobile</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt"> :+ 84 0902 713 585<p>&nbsp;</p></span></font><span style="font-family: Tahoma; font-size: 10pt"><font size="3">skype:huynhhuy_1983<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-family: Verdana; color: black; font-size: 10pt"><p><font size="3">&nbsp;</font></p></span> <p><font size="3" /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top