Bán Baba con giống

  • Thread starter Trại Baba giống Giao Long
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trại Baba giống Giao Long

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại Baba giống Giao Long
- Địa chỉ: ấp 6,xã Giao Long,huyện Châu Thành,Bến Tre
- Tel, Fax: ::: FaX 0907.540.646
- email: Babagiaolong@yahoo.com
================================

<p>Hiện nay trại baba Giao Long ch&uacute;ng t&ocirc;i đang nh&acirc;n giống v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng baba con với đủ k&iacute;ch cở kh&aacute;c nhau,tiện cho kh&aacute;ch h&agrave;ng dể lựa chọn trước khi nu&ocirc;i.Gi&aacute; cả hửu nghị,ch&uacute;ng t&ocirc;i hổ trợ kỹ thuật cho b&agrave; con mới nu&ocirc;i,v&agrave; chia sẽ khinh nghiệm với ai đ&atilde; từng nu&ocirc;i.Kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ ch&uacute;ng toi.</p><p>www.babagiaolong.com</p><p>emai:babagiaolong@yahoo.com</p><p>ĐT:0907.540.646 hoặc 075.3635.068 <br /></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top