Ban baba giong chat luong cao

  • Thread starter phan van nha
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan van nha
- Địa chỉ: 64-an thanh-binh thanh-lap vo-dong thap
- Tel, Fax: 0903334060
- Email: phanducthanh_dt@yahoo.com
================================

Co so chung toi chuyen kinh doanh mua ban baba thuong pham ,baba giong . Hien nay chung toi co cung cap giong tu 2thang tuoi tro len ,dam bao sach benh ,baba phat trien tot . Ai co nhu xin lien he dien thoai : 0903.334060 gap 2 nha .
 


Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top