Bán bàng Đài Loan tại Ngã Ba Thái Lan-Long Thành-Đồng Nai

kynongdan

Nhà nông nghiệp dư
#1
Bán bàng Đài Loan trồng trên dưới 5 năm tuổi, chiều cao 3-4m, thân trên dưới 10cm. Giá giao tại vườn là 250.000-1.000.000đ/cây. Có thể phục vụ số lượng lớn co các công trình. Liên hệ: Anh Nhất: 0982282844-0948582844. Ngã ba Thái Lan, Long Thành, Đồng Nai.THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: kynongdan
- Địa chỉ: Ngã Ba Thái Lan-Long Thành-Đồng Nai
- Điện thoại: 0948582844 - Fax: 0982282844
- email: trungkyphan@yahoo.com
 

Last edited: