Bán bắp vàng

  • Thread starter Cty CP XNK Cafe Intimex Nhatrang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cty CP XNK Cafe Intimex Nhatrang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty CP XNK Cafe Intimex Nhatrang
- Địa chỉ: 38B Nguyễn Biểu- TP Nha Trang
- Tel, Fax: 058 3831 079 ::: FaX 058 3831 077
- email: Intimexnhatrang.com.vn
================================

C&ocirc;ng ty ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; nhiều năm kinh nghiệm trong kinh doanh h&agrave;ng n&ocirc;ng sản với một mạng lưới chi nh&aacute;nh v&agrave; kho b&atilde;i khắp c&aacute;c tỉnh T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu b&aacute;n bắp v&agrave;ng c&oacute; nguồn gốc từ Đăk Lăk. Li&ecirc;n hệ: Ms Thảo- Ph&ograve;ng Kinh doanh XNK.<br />
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Top